• Kerkrade

Binnenkort wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het reconstrueren van de Roderlandbaan en de toegangsweg van en naar Eygelshoven.

Looptijd

donderdag 15 februari tot vrijdag 27 juli 2018

Categorie

Verwijderen bovenste deel geluidsmuur
Op donderdag 15 februari 2018 wordt gestart met het verwijderen van het bovenste deel van de bestaande geluidsmuur (zie situatietekening). Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur – 17.00 uur en duren circa vier tot vijf dagen. Hierbij zal enige geluidsoverlast voorkomen, maar dat proberen wij tot een minimum te beperken.

Kappen bomen
Na het verwijderen van het bovenste deel van de geluidsmuur dienen er een aantal bomen gekapt te worden. Hiermee wordt gestart op dinsdag 27 februari 2018 en duurt circa vijf dagen.

Verwijderen fundering geluidsmuur
Vanaf maandag 5 maart 2018, nadat de bomen zijn gekapt, kan de fundering van de geluidsmuur worden verwijderd (zie situatietekening). Deze werkzaamheden duren circa 1,5 tot 2 weken. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch kunt u enige hinder van de werkzaamheden ondervinden, waarvoor onze excuses.
Wij hopen op  uw begrip voor de situatie.

Reconstructie Dentgenbachweg
Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond kan er in week 16 (week van 16 april 2018) gestart worden met de reconstructie van de Dentgenbachweg. Het gedeelte dat nu is afgesloten, wordt gereconstrueerd en straks weer aangesloten op de Dentgenbachweg en vervolgens op de Buitenring. Het werk zal naar verwachting rond week 30 (week van 23 juli 2018) gereed zijn.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer