Buitenring Parkstad Limburg 

.

De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast.

Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Meer de Buitenring
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

Ingebruikname nieuwe rotondes ter hoogte van de Naanhof en vernieuwde Schuureikenweg, gemeente Nuth/Heerlen

Nieuws
10 jul 2017

Vanaf vrijdag 21 juli 2017 wordt de nieuwe aansluiting van de Schuureikenweg op de Randweg in gebruik genomen. Tegelijkertijd kunt u gebruikmaken van de nieuwe rotondes ter hoogte van de Naanhof. In de week erna wordt een gedeelte van de bestaande Schuureikenweg tijdelijk afgesloten.

Meer informatie

Aansluiting Hamstraat (deels) gereed op vrijdag 30 juni 2017

Nieuws
27 jun 2017

De aansluiting Hamstraat is gereed. Vanaf vrijdag 30 juni 2017 is de weg weer open. Verkeer kan dan gebruik maken van de nieuwe situatie parallelweg Hamstraat tussen de Locht en de Stationstraat in Kerkrade. Tussen de verlegde Baamstraat en de Stationsstraat is voor doorgaand verkeer éénrichtingsverkeer ingesteld richting Kerkrade Centrum. Verkeer komende vanuit Kerkrade wordt nog steeds omgeleid via de Steenwegen.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie