Buitenring Parkstad Limburg

Werken aan de bereikbaarheid van én binnen de regio Parkstad.

De 26 kilometer lange Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarnaast biedt de  Buitenring volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied.

Meer over de Buitenring
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

College Buitenring: De nieuwe natuur

Nieuws
24 okt 2016

Herinnert u zich onze eerste aankondiging nog? Op woensdag 16 november 2016 starten we op het Museumplein Kerkrade met het College Buitenring: een bijeenkomst waarin een specifiek onderwerp van de Buitenring wordt uitgediept. Het eerste College Buitenring, dat voor iedereen gratis toegankelijk is, gaat over de nieuwe natuur in het project.

Meer informatie

Archeologiedagen

Nieuws
07 okt 2016

Tijdens de Nationale Archeologiedagen -in het weekend van 14 t/m 16 oktober-  reist de Buitenringbus rond met een compacte tentoonstelling over archeologie bij het project Buitenring Parkstad Limburg. Een archeoloog van de Provincie Limburg is aanwezig om toelichting te geven. Op zaterdag en zondag reist er bovendien een “Romein” mee, die laat zien hoe een weg in zijn tijd werd uitgemeten.

Meer informatie

College Buitenring: De nieuwe natuur in het project Buitenring

Agenda Kerkrade
woensdag 16 november 2016

Op woensdag 16 november 2016 starten we op het Museumplein Kerkrade met het College Buitenring: een bijeenkomst waarin een specifiek onderwerp van de Buitenring wordt uitgediept. Het eerste College Buitenring, dat voor iedereen gratis toegankelijk is, gaat over de nieuwe natuur in het project. Vóóraf aanmelden is wel nodig.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie