Buitenring Parkstad Limburg 

.

De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast.

Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Meer de Buitenring
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

11 oktober 2017 4e College Buitenring: Verkeerstechniek

Nieuws
19 sep 2017

Op woensdag 11 oktober 2017 vindt het 4e College Buitenring plaats met als thema Verkeerstechniek bij de Buitenring.

Meer informatie

Tijdelijke afsluiting afrit 4 Schinnen (A76)

Nieuws
15 sep 2017

Vanaf maandag 25 september 2017 vóór de ochtendspits tot en met vrijdag 29 september 2017 na de avondspits, wordt afrit 4 Schinnen van de A76 (richting knooppunt Kerensheide) tijdelijk afgesloten. Dit is nodig voor het verleggen van de gasleiding ter hoogte van de Breinderveldweg in Schinnen.

Meer informatie

4e College Buitenring: Verkeerstechniek

Agenda Kerkrade
woensdag 11 oktober 2017

Op woensdag 11 oktober 2017 vindt het 4e College Buitenring plaats met als thema Verkeerstechniek bij de Buitenring.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie