Buitenring Parkstad Limburg

Werken aan de bereikbaarheid van én binnen de regio Parkstad.

De 26 kilometer lange Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarnaast biedt de  Buitenring volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied.

Meer over de Buitenring
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

Unieke 4-daagse wandelexcursie over het tracé van de Buitenring

Nieuws
27 jul 2016

Buitenring Parkstad Limburg organiseert dit jaar De Buitenring Vierdaagse: een wandeltocht in vier dagdelen over het tracé van de Buitenring tijdens de bouwvakvakantie.

Meer informatie

Openstelling Vauputsweg

Nieuws
26 jul 2016

Op vrijdag 5 augustus 2016 wordt de Vauputsweg in Kerkrade weer opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

Meer informatie

Unieke 4-daagse wandelexcursie over het tracé van de Buitenring

Agenda Algemeen
dinsdag 16 augustus 2016

Buitenring Parkstad Limburg organiseert dit jaar De Buitenring Vierdaagse: een wandeltocht in vier dagdelen over het tracé van de Buitenring tijdens de bouwvakvakantie.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie