Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel

De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast.

Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Meer de Buitenring
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

Onderwerp tweede college Buitenring 2017

Nieuws
02 dec 2016

Zoals ook tijdens het eerste College Buitenring gemeld, volgen er in 2017 nog meer colleges waarbij verschillende (actuele) onderwerpen aan bod komen. Op het einde van de eerste college-avond van 16 november 2016 zijn door de bezoekers enquêteformulieren ingevuld om te zien naar welke onderwerpen vraag is.

Meer informatie

Werkzaamheden nabij Vaesrade en de Randweg N298

Nieuws
02 dec 2016

We zijn volop bezig met de aanleg van de Buitenring nabij Vaesrade (gemeente Nuth) en de gemeente Heerlen. Er is onder andere gestart met de bouw van het viaduct en er wordt grondwerk uitgevoerd. Verder worden er inrichtingsmaatregelen getroffen voor de afsluiting van de N298 in januari 2017.

Meer informatie

De Buitenringbus op locatie in Heerlen

Agenda Heerlen
maandag 5 december 2016

Maandag 5 december staan we met onze Buitenringbus van 15.00 uur tot 17:00 uur Hoensbroek, Schuinstraat t.h.v. Stichting Speeltuin Mariagewanden

Meer informatie

Buitenringbus op locatie in Nuth

Agenda Nuth
donderdag 8 december 2016

Donderdag 8 december staan we met onze Buitenringbus van 16.00 uur tot 18:00 uur in Vaesrade, op de parkeerplaats van Danscentrum Weisscher.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie