• Nieuws

    Waarom éénrichtingsverkeer op de Hamstraat in Kerkrade

    Kerkrade 3 augustus 2017

Veel mensen vragen zich af waarom de Hamstraat alléén vanuit Avantis/de Beitel richting Kerkrade open is en niet in beide richtingen. Daar zijn goede redenen voor:

Filevorming voorkomen

De Hamstraat was in het verleden uitgerust met linksaf-opstelstroken bij de Calbertsweg, de Grachterstraat en de Steenbergstraat. De Hamstraat wordt omgebouwd tot Buitenring en het verkeer maakt zolang gebruik van wat straks de parallelweg is. Deze parallelweg is smaller dan de oude Hamstraat en daardoor is er geen ruimte meer voor opstelstroken voor links afslaand verkeer. Dat verkeer moet dan op de doorgaande weghelft wachten op het verkeer dat hen tegenmoet komt. Iedereen die achter de auto zit die links af moet, kan dus niet doorrijden. Dat zou de nodige file veroorzaken.

Voorkomen van overlast voor bewoners
De parallelweg is 10 meter dichter bij de woningen komen te liggen. Wanneer de weg in de tijdelijke situatie in twee richtingen als omleidingsroute zou worden gebruikt, rijdt er meer verkeer over dan in de uiteindelijke situatie en dat kan geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden. Dat willen we uiteraard voorkomen.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer